Oznamy

Dňa 15. januára 2019 (v utorok) sa uskutočnia konzultačné hodiny pre rodičov našich žiakov v čase od 15:30 - 17:30 hod.

Rada rodičov zasadne o 16:30 hod. v zborovni školy.

 

Vážení rodičia,

      05. 12. 2018 som bol vymenovaný za 1. zástupcu primátora mesta Ružomberok. Táto funkcia je nezlučiteľná s výkonom funkcie riaditeľa školy. Poverenou riaditeľkou školy sa stala pani Mgr. Anna Chrenková. Do šiestich mesiacov sa uskutoční výberové konanie na riaditeľa školy. Úspešný kandidát nastúpi do funkcie riaditeľa školy najneskôr 05. 06.2019.

      Vážení rodičia, na našej škole som pôsobil 26 rokov, vo funkcii riaditeľa školy 19 rokov. Snažil som sa robiť všetko pre Vaše deti. Ich šťastný úsmev bol pre mňa dostatočnou odmenou, aby som nestratil motiváciu neustále prinášať niečo nové. Som vďačný za Vašu dôveru a podporu, ktorú som vždy cítil. Aj vďaka tomu som bol na škole šťastný a spokojný. Neodchádza sa mi ľahko, ale čaká ma nová výzva. Chcel by som pomôcť mestu v oblastiach, ktoré sú mi zverené a budem sa neustále snažiť naďalej pomáhať aj našej škole, jej novému vedeniu.

      Ďakujem za všetko, čo ste pre mňa urobili a prajem Vám veľa úspechov.
Mgr. Michal Lazár

Dňa 21. 11. 2018 (streda) bude z dôvodu Testovania 5 riaditeľské voľno pre žiakov ročníkov 6. - 9.

 

Dňa 13. 11. 2018 (utorok) budú v priestoroch školy konzultačné hodiny v čase od 15:30 do 17:30 hod.
Srdečne pozývame všetkých rodičov.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční od 16:30 hod. v zborovni školy.

 

Na základe odporúčania Mesta Ružomberok ako zriaďovateľa základných škôl prostredníctvom Oddelenia školstva a športu Mestského úradu,


udeľuje riaditeľ školy 29. 10. 2018 žiakom riaditeľské voľno.