Oznamy

Prosíme rodičov nových žiakov, aby priniesli prihlášku na stravu a vyzdvihli si čipy na stravu u vedúcej ŠJ v dňoch 17. - 31. 08. 2020 v čase od 09:00 do 11:00 hod.

 

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prerušení vyučovania v školách sa zápis na našej škole uskutoční dňa 23. 04. 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa v čase od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:30 hod

Prednostne Vás prosíme, aby ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na našej stránke. Prihlášku buď donesiete vytlačenú a podpísanú, alebo vám ju my vytlačíme a v deň zápisu po skontrolovaní  údajov ju podpíšete. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, Vaše občianske preukazy a 20 € na kúpu pomôcok.

Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení Vás prosíme, aby ste mali rúško, vlastné pero a prípadne rukavice.

Poplatky za ŠKD za mesiac apríl neuhrádzajte. Ak ste ich už náhodou uhradili, tento poplatok bude presunutý do nového školského roka. V prípade, že žiak nebude navštevovať v novom školskom roku ŠKD, poplatok bude vrátený na účet. Postupne budeme aktualizovať podľa vývoja situácie.

Rodičia, ktorí majú trvalé príkazy na platbu stravy, nemusia ich rušiť. Ak sa žiak bude stravovať naďalej, preplatky sa mu presunú do nového školského roka. Tým, ktorí budú z našej Základnej školy odchádzať sa preplatky vrátia na účet počas letných prázdnin.

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 03. 2020 prijatých na zabránenie šírenia sa koronavírusu COVID 19:
1. Pokračujeme v prerušení vyučovania v škole od 30. 03. 2020 do odvolania.
2. Ruší sa Testovanie 9 – 2020 pre žiakov 9. ročníka.
3. Prihlášky na stredné školy je potrebné podať do 15. 05. 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
4. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
5. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez prítomnosti detí.

Na základe rozhodnutia primátora mesta Ružomberka budú uzatvorené všetky školy a školské zariadenia v piatok 13. 03. 2020. Od pondelka 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020 budú uzatvorené všetky školy a školské zariadenia na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.
Vedenie školy.

Oznam školskej jedálne:

Všetky nahlásené obedy od 13. 03. 2020 do 27. 03. 2020 budú zrušené - odhlásené.

Keď bude určený nástup do školy, zverejní sa nový jedálny lístok a bude treba nanovo všetkých žiakov prihlásiť!