Oznamy

Prosíme rodičov, aby neuhrádzali platby za ŠKD na celý rok, ale presne podľa rozpisu, prípadne je možné rozdeliť platbu na dve časti. Rok  2016 – 40,- € do 15.9.2016, rok 2017 – 60,-  od 1.1.2017 do 10.1.2017.

Platbu za ŠKD na rok 2017 prosíme neuhrádzať v roku 2016 ale až po 1.1.2017.

Iný spôsob platby nám spôsobí problémy v rozpočte školy a v účtovníctve.

Ďakujeme za porozumenie Mgr. Michal Lazár – riaditeľ školy

Vážení rodičia, platby za ŠKD sa budú od septembra 2016 uhrádzať bankovým prevodom na číslo príjmového účtu Slovenskej sporiteľne: SK93 0900 0000 0050 7063 4044. Variabilný symbol bude každému dieťaťu pridelený 6. septembra 2016. Pri platbe do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Výška mesačného príspevku je stanovená VZN Mesta Ružomberok – 10 €.

Riaditeľstvo školy oznamuje, že škola je pre rodičov a verejnosť počas vyučovania od 7:45 do 13:10 hod. z organizačných dôvodov uzatvorená.

Žiaci 1.ročníka a všetci noví žiaci si môžu vyzdvihnúť čipy na stravu v dňoch od 22.8.2016 do 31.8.2016 v čase od 9:00 hod – 11:00 hod.

Informácie na tel. čísle: 044 432 38 65

Psychologickým vyšetrením prešli žiaci z nasledovného zoznamu a sú zaradení do športovej triedy. Zoznam žiakov

Zoznam pomôcok a potrieb pre našich budúcich prváčikov v školskom roku 2016/2017 si môžete pozrieť TU