PASOVANIE PRVÁKOV

 Žiacky parlament v rámci svojej činnosti usporiadal  akciu pre svojich najmenších spolužiakov pod názvom „Pasovanie prvákov“.  Po absolvovaní skúšky múdrosti, fyzickej zdatnosti, hudobnej a matematickej zručnosti dňa 24.11.2015 prváci zložili sľub, že budú veselí prváci a dobrí žiaci. Celú akciu moderovali dve žiačky Žiackeho parlamentu a ostatní členovia pomáhali počas celého priebehu „pasovania“. Každá prvácka trieda mala svojho „krstného otca“, ktorý im bol nápomocný pri zvládaní jednotlivých disciplín. Za všetky disciplíny, ktoré prváci absolvovali, boli ohodnotení známkou od Hodnotiacej komisie - pani zástupkyňa a dve členky Žiackeho parlamentu. Známky zapisovatelia vpísali do veľkej žiackej knižky umiestnenej na magnetickej tabuli. Na konci celej akcie pani zástupkyňa  Mgr. A.Chrenková  slávnostne veľkým pravítkom „pasovala“  žiakov za riadnych  prvákov. Prváci odchádzali s dobrým pocitom a úsmevom na tvári. Pasovania s zúčastnili aj prvácki rodičia, ktorí sa mohli presvedčiť o zdatnosti svojich detí. O kultúrny program sa nám postarali tanečníčky s SM tanečného štúdia pod vedením M. Buschbacherovej, za čo im ďakujeme. FOTOGALÉRIA