PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

 1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
 2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
 3. Dodržujem hygienické zásady.
 4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
 5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu. V prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
 7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
 8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.
 9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.
 11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.