Prevádzka ŠKD v školskom roku 2019 / 2020

ŠKD má sedem oddelení:        

  • I. oddelenie - Mgr. Monika Žihlavníková
  • II. oddelenie - Katarína Zvolenčáková
  • III. oddelenie - Mgr. Dana Janigová
  • IV. oddelenie - Mgr. Lenka Chudiaková
  • V. oddelenie - Mgr. Barbora Gorecká
  • VI. oddelenie - Mgr. Anna Kralovenská
  • VII. oddelenie - Mgr. Gabriela Rošťáková

 

I. odd. p. vych. Mgr. ŽIHLAVNÍKOVÁ Monika
Pondelok     1120 - 1520 4,00
Utorok 530 - 1030   1120 - 1500 8,40
Streda     1215 - 1515 3,00
Štvrtok   730- 930  1120 - 1500 5,40
Piatok     1120 - 1500 3,40
      Spolu 25 hodín
         
II. odd. p. vych. ZVOLENČÁKOVÁ Katarína
Pondelok     1120 - 1510 3,50
Utorok   830 - 1120  1215 - 1510 5,45
Streda     1030 -1510 4,40
Štvrtok     1215 - 1510 2,55
Piatok 530 - 1030    1215 - 1505 7,50
      Spolu 25 hodín
         
III. odd. p. vych. Mgr. JANIGOVÁ Dana
Pondelok 530 - 1030   1120 - 1510 8,50
Utorok     1030 - 1510 4,40
Streda     1120 - 1510 3,50
Štvrtok   930 - 1120 1215 - 1510 4,45
Piatok     1215 - 1510 2,55
      Spolu 25 hodín
         
IV. odd. p. vych. Mgr. CHUDIAKOVÁ Lenka
Pondelok     1030 - 1600 5,30
Utorok     1215 - 1505 2,50
Streda     830 - 1505 6,35
Štvrtok     930 - 1505 5,35
Piatok     1030 - 1500 4,30
      Spolu 25 hodín
         
V. odd. p. vych. Mgr. GORECKÁ Barbora
Pondelok   730 - 930 1215 - 1500 4,45
Utorok     1215 - 1500 2,45
Streda  530 - 830   1120 - 1500 6,40
Štvrtok     1030 - 1600 5,30
Piatok     1215 - 1600 3,45
      Spolu 23,25 hodín
         
VI. odd. p. vych. Mgr. KRALOVENSKÁ Anna
Pondelok     1310 - 1500 1,50
Utorok     1310 - 1600 2,50
Streda     1310 - 1600 2,50
Štvrtok  530 - 730   1310 - 1500 3,50
Piatok     1310 - 1500 1,50
      Spolu 13,10 hodín
         
VII. odd. p. vych. Mgr. ROŠŤÁKOVÁ Gabriela
Pondelok     1215 - 1400   1,45
Utorok      1215 - 1400   1,45
Streda      1215 - 1400   1,45
Štvrtok      1215 - 1400   1,45
Piatok      1215 - 1400   1,45
      Spolu 8,45 hodín