Prevádzka ŠKD v školskom roku 2020 / 2021

ŠKD má šesť oddelení:        

  • I. oddelenie - Mgr. Barbora Gorecká
  • II. oddelenie - Katarína Zvolenčáková
  • III. oddelenie - Mgr. Dana Janigová
  • IV. oddelenie - Mgr. Lenka Chudiaková
  • V. oddelenie - Mgr. Lenka Klušáková
  • VI. oddelenie - Mgr. Veronika Zubková

 

I. odd. p. vych. Mgr. GORECKÁ Barbora
Pondelok 0530 - 1030    0930 - 1500 8,30
Utorok     1120 - 1515 3,55
Streda    0730- 0930 1215 - 1515 5,00
Štvrtok     1120 - 1510 3,50
Piatok     1215 - 1600 3,45
      Spolu 25 hodín
         
II. odd. p. vych. ZVOLENČÁKOVÁ Katarína
Pondelok     1215 - 1510 2,55
Utorok   0830 - 1030  1120 - 1510 5,50
Streda     1030 -1510 4,40
Štvrtok     1215 - 1510 2,55
Piatok 0530 - 1030    1120 - 1500 8,40
      Spolu 25 hodín
         
III. odd. p. vych. Mgr. JANIGOVÁ Dana
Pondelok     1120 - 1510 3,50
Utorok 0530 - 1120    1215 - 1505 8,40
Streda     0930 - 1510 5,40
Štvrtok     1215 - 1515 3,00
Piatok     1120 - 1510 3,50
      Spolu 25 hodín
         
IV. odd. p. vych. Mgr. CHUDIAKOVÁ Lenka
Pondelok     1215 - 1505 2,50
Utorok     1120 - 1510 3,50
Streda     0930 - 1600 6,30
Štvrtok 0650 - 0720    0830 - 1510 7,10
Piatok     1030 - 1510 4,40
      Spolu 25 hodín
         
V. odd. p. vych. Mgr. KLUŠÁKOVÁ Lenka
Pondelok   0930 - 1120 1215 - 1600 5,35
Utorok     1215 - 1600 3,45
Streda 0530 - 0830 0930 - 1120  1215 - 1525 8,00
Štvrtok     1215 - 1600 3,45
Piatok     1120 - 1515 3,55
      Spolu 25 hodín
         
VI. odd. p. vych. Mgr. Zubková Veronika
Pondelok     1215 - 1500 2,45
Utorok     1215 - 1500 2,45
Streda     1215 - 1500 2,45
Štvrtok     1215 - 1500 2,45
Piatok     1215 - 1500 2,45
      Spolu 13,45 hodín
         
p. vych. Mgr. KRALOVENSKÁ Anna
Pondelok 0650 - 0720     0,30
Utorok  0650 - 0720     0,30
Streda  0650 - 0720     0,30
Štvrtok  0530 - 0730     2,00
Piatok  0650 - 0720     0,30
      Spolu 4 hodiny