Začiatok vyučovania: 7:00 hod. - 7:45 hod.

Koniec vyučovania: 13:40 hod. - 14:25 hod.

Prevádzka ŠKD: 5:30 hod. - 7:30 hod. a 11:20 hod. - 16:00 hod.

Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ školy: Mgr. Miroslav Štrof
Zástupkyňa RŠ pre roč. 1 - 4: PaedDr. Miroslava Moravčíková
Zástupkyňa RŠ pre roč. 5 - 9: Mgr. Anežka Gibasová
Manažér školy: PhDr. Ján Lubelec 
Ostatné funkcie:  
Mzdová účtovníčka: p. Jana Ružičková
Tajomníčka:  p. Anna Mudičková
Vedúca ŠJ: p. Mária Kubačková
Špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Krivošová
  Mgr. Anna Královenská
  Mgr. Zuzana Jurčová
  Mgr. Veronika Zubková
Výchovný poradca: Mgr. Soňa Kenderová

Pedagogickí zamestnanci: 65

Vychovávatelia ŠKD: 5

Nepedagogickí zamestnanci: 21

Počet žiakov školy: 654

 

pdfINOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM