0. hodina  07:00 - 07:45
1. hodina  07:50 - 08:35
2. hodina  08:40 - 09:25
3. hodina  09:40 - 10:25
4. hodina 10:35 - 11:20
5. hodina 11:30 - 12:15
6. hodina 12:25 - 13:10
Prestávka na obed -
7. hodina 13:40 - 14:25

  

Pracovný čas učiteľov je stanovený od 7:25 - 13:30 hod. V tomto čase sú všetci učitelia povinní zdržiavať sa na pracovisku.

Pracovný čas ostatných zamestnancov je stanovený podľa ich pracovného zaradenia, pracovnej zmluvy a náplne práce.