I. STUPEŇ
 1. Mgr. Miroslav Štrof  riaditeľ
 2. PaedDr. Miroslava Moravčíková  zástupkyňa
 3. Mgr. Renáta Barancová  učiteľka
 4. PaedDr. Silvia Baranová  učiteľka
 5. Mgr. Kristína Barteková  učiteľka
 6. Mgr. Zuzana Bažíková  učiteľka
 7. Mgr. Katarína Betíková  učiteľka
 8. PaedDr. Monika Bobeková  učiteľka
 9. Mgr. Andrea Cabanová Beničiaková  školský psychológ
10. Mgr. Silvia Dittrychová  učiteľka
11. Mgr. Simona Gejdošová  asistent učiteľa
12. PaedDr. Gabriela Janoviaková  učiteľka
13. Mgr. Zuzana Jurčová  uč. + šp. pedag.
14. Mgr. Anna Kralovenská  uč. + šp. pedag.
15. Mgr. Zuzana Krivošová  uč. + šp. pedag.
16. Antónia Lakotová  učiteľka
17. Mgr. Karin Laštíková  sociálny pedagóg
18. PaedDr. Silvia Lilge  učiteľka
19. Mgr. Stanislava Močilanová  asistent učiteľa
20. Mgr. Veronika Oravcová  učiteľka
21. PaedDr. Ľuboslava Pastuchová  učiteľka
22. PaedDr. Andrea Plazová  učiteľka
23. Mgr. Gabriela Rošťáková  učiteľka
24. Mgr. Jana Rusnáková  asistent učiteľa
25. Mgr. Andrea Sohlerová  učiteľka
26. Mgr. Tatiana Vartíková  učiteľka
27. Mgr. Veronika Zubková  uč. + šp. pedag.
ŠKD
 1. Mgr. Barbora Gorecká  vychovávateľka
 2. Mgr. Lenka Chudiaková  vychovávateľka
 3. Mgr. Dana Janigová  vychovávateľka
 4. Mgr. Lenka Klušáková  vychovávateľka
 5. Katarína Zvolenčáková  vychovávateľka
 II. STUPEŇ
 1. Mgr. Anežka Gibasová  zástupca
 2. Mgr. Monika Adamčová  učiteľka
 3. Mgr. Beáta Arbetová Novak  učiteľka
 4. Mgr. Simona Babicová  asistent učiteľa
 5. Ing. Peter Bočkorik  učiteľ
 6. Mgr. Michaela Camberová  učiteľka
 7. Mgr. Barbora Česáková  učiteľka
 8. Mgr. Anna Dutková  asistent učiteľa
 9. Mgr. Mária Fongusová  učiteľka
10. PaedDr. Renáta Hernandezová  učiteľka
11.. Mgr. Erika Horvátová  učiteľka
12. Mgr. Erika Hulejová  asistent učiteľa
13. Mgr. Darina Chomistová  učiteľka
14. Mgr. Beáta Karkošková  učiteľka
15. Mgr. Martina Kašinová  učiteľka
16. Mgr. Katarína Kelčíková  učiteľka
17. Mgr. Soňa Kenderová  učiteľka + vých. poradkyňa
18. PaedDr. Stanislav Klačko  asistent učiteľa
19. Mgr. Veronika Korbová  asistent učiteľa
20. Mgr. Veronika Kořínková  učiteľka
21. Ing. Mária Kováčiková  učiteľka
22. Mgr. Ivana Kráľová  učiteľka
23. Mgr. Alica Krejčová  učiteľka
24. Mgr. Lucia Krivdová  učiteľka
25. Mgr. Katarína Kupčová  učiteľka
26. Mgr. Samuel Lacko  učiteľ
27. Mgr. Lenka Macáková  učiteľka
28. Ing. Silvia Matejková  učiteľka
29. Eva Mikulcová  učiteľka
30. Mgr. Eva Mirajová  učiteľka
31. Mgr. Lýdia Mlynčeková  učiteľka
32. Mgr. Zuzana Ondrejková  učiteľka
33. Patrik Oravec  tréner
34. Mgr. Dagmar Petruf Huťková  učiteľka
35. Mgr. Peter Potkan  učiteľ
36. Mgr. Katarína Svrčanová  učiteľka
37. Mgr. Martina Šefar  učiteľka
38. Mgr. Katarína Vataj  učiteľka
 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
 1. PhDr. Ján Lubelec  manažér
 2. Janka Ballová  upratovačka
 3. Zdena Fajinová  pomocná kuchárka
 4. Tomáš Hatala  pomocný školník
 5. Janka Halamová  upratovačka
 6. Ružena Chromiaková  upratovačka
 7. Ľudmila Klimová  pomocná kuchárka
 8. Alena Králiková  kuchárka
 9.. Anna Krakovská  upratovačka
10. Mária Kubačková  vedúca ŠJ
11. Antón Lukáč  vrátnik
12. Jana Luptáková  kuchárka
13. Eva Makovická  upratovačka
14. Anna Mudičková   tajomníčka
15. Oľga Ondrejková  pomocná kuchárka
16. Jana Ondríková  upratovačka
17. Janka Prídavková  kuchárka
18. Miroslav Rajniak  školník
19. Jana Ružičková  ekonómka
20. Ján Šavrtka  vrátnik
21. Dana Šavrtková  upratovačka