Predseda: PhDr. Lubelec Ján - zástupca nepedagogických zamestnancov

Podpredseda: Mgr. Tarageľová Beáta- zástupca rodičov žiakov
 
Členovia:
 
  • Mgr. Barancová Renáta - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Hollý Roman - zástupca rodičov žiakov
  • PhDr. Kramárová Mária - zástupca zriaďovateľa - MsÚ Ružomberok
  • Mgr. Matušková Katarína - zástupca rodičov žiakov
  • Mgr. Ondečková Veronika - zástupca rodičov žiakov
  • Ing. Pažítka Jozef - zástupca zriaďovateľa - MsÚ Ružomberok
  • Mgr. Katarína Svrčanová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Ing. Šlávka Milan - zástupca zriaďovateľa - MsÚ Ružomberok
  • Štupák Peter - zástupca zriaďovateľa - MsÚ Ružomberok