Predseda: Sarah Straková, 8. B
Podpredseda za 1. stupeň: Simona Chovanová, 4. C
Podpredseda za 2. stupeň: František Baran, 7. C
Tajomník: Nina Ťasková, 5. B
Zapisovateľ: Karolína Starovská, 8. B
Kultúrny referent: Nicol Kubíková, 7. B
Športový referent: Veronika Poláková, 5. D
Vedúci ekohliadky: Jozef Weiss, 9. A
Vedúci jedálenskej hliadky: Štefan Sorentíni, 3. B