Dodatkom č. 1 k nájomným zmluvám uzavretých v školskom roku 2019/2020 pre využívanie športového areálu sa mení v článku II. Doba nájmu, bod 1:

Zmluva sa uzatvára na dobu od 01. 09. 2020 do 31. 08.2021.

Poradové číslo Dátum Číslo zmluvy            Nájomca
         1.  31.08.2020  06/2019  Ing. Ľubomír Palguta, Ružomberok
         2.  31.08.2020  20/2020  Peter Hrnčiar, Ružomberok
         3.  02.09.2020  30/2019  Matúš Vlčko, Ružomberok
         4.  03.09.2020  31/2019  Mário Remeň, Ružomberok
         5.  03.09.2020  18/2020  Ladislav Csiffáry, Ružomberok
         6.  03.09.2020  09/2019  Ing. Linda Hanulová, Liptovské Sliače
         7.  03.09.2020  29/2019  Pavel Klečka, Žilina
         8.  04.09.2020  08/2019  Mgr. Branislav Meško, Ružomberok
         9.  04.09.2020  19/2020  Darina Hollá, Ružomberok
        10.  07.09.2020  04/2019  Radoslav Frič, Ružomberok
        11.  07.09.2020  12/2019  Ing. Miloslav Radakovič, Ružomberok
        12.  07.09.2020  10/2019  Lucia Gazdaricová, Ružomberok
        13.  07.09.2020  14/2019  Dušan Vinžík, Ružomberok
        14.  08.09.2020  23/2020  Ing. Erik Šimon, Ružomberok
        15.  08.09.2020  28/2020  Ing. Mária Cicmanová, Ružomberok
        16.  08.09.2020  20/2019  Mgr. Slavomír Dobák, Liptovský Mikuláš
        17.  09.09.2020  01/2020  Vladimír Janík, Ružomberok
        18.  09.09.2020  13/2020  Ing. Michal Gurega, Ružomberok
        19.  10.09.2020  26/2019  Ing. Miroslava Kebísková, Ružomberok
        20.  10.09.2020  32/2019  Filip Barák, Ružomberok
        21.  10.09.2020  17/2019  Gabriela Demčáková, Ružomberok
        22.  10.09.2020  10/2020  Ing. Ladislav Molnár, Ružomberok
        23.  10.09.2020  25/2020  Ing. Vladimír Jarina, Ružomberok
        24.  10.09.2020  06/2020  Milan Bajtala, Ružomberok
        25.  10.09.2020  15/2019  Martin Zelinka, Ružomberok
        26.  11.09.2020  24/2020  Mgr. Roman Žifčák, Ružomberok
        27.  18.09.2020  29/2020  Michaela Gejdošová, Ružomberok
        28.  18.09.2020  27/2019  Ing. Ľubomír Golis, Ružomberok
        29.  24.09.2020  32/2020  Ing. Andrea Mojžišová, PhD., Ružomberok
        30.  28.09.2020  27/2020  Bc. Aneta Hasáliková, Turík
        31.  02.10.2020  24/2019  Marek Lubelec, Likavka
        32.  02.10.2020  25/2019  Filip Littva, Ružomberok
        33.  26.10.2020  08/2020  Ing. Martin Žatkulák, Ružomberok
        34.  12.11.2020  03/2020  Hubert Polák, Ružomberok
        35.  23.11.2020  18/2019  Mgr. Peter Lecký, Ružomberok
        36.  02.12.2020  14/2020  Mgr. Michaela Buková, Ružomberok