1. Obedy vydávame  od 11.15 hod.- 13.30 hod. Obedy pre dôchodcov sa vydávajú od 13:45 - 14:00 hod.
  2. Odhlásiť sa z obeda je možné deň dopredu, alebo najneskôr ráno do 7:45 hod. a to cez Internet alebo terminál v školskej jedálni.
  3. Obedy do obedára nie je možné odobrať.

Objednávanie stravy
Zostatok celkom - suma, ktorú má dieťa na účte.
Použiteľný zostatok - suma, ktorú môže dieťa použiť na réžiu (6,00 €), alebo na doplatok za stravu, alebo na úhradu (1,30 €) za objednané a neodobraté obedy pre deti v hmotnej núdzi.
Ak suma použiteľného zostatku klesne pod 10,00 €, je nutné doplniť platbu - upozornenie červeným trojuholníkom s výkričníkom, ktorý bliká.

 

Zápisný lístok na stravu 2021/2022:

pdfZápisný lístok - PRIHLÁŠKA

pdfZápisný lístok - STRAVNÍK V HMOTNEJ NÚDZI

 
Všetky informácie o stravovaní dostanete na  tel. 4323865.
 
 
Hodnota stravného lístka:
 
     1. - 4. ročník - 1,15 €
     5. - 9. ročník - 1,23 €
športová trieda - 1,48 €
 
+ 6,- € réžia na jeden mesiac
Žiaci v hmotnej núdzi musia dať zálohovú platbu vo výške 30,- €. (V tejto sume je započítaná réžia na jeden mesiac.)
Cena obeda pri objednaní a neodobratí - 1,30 € (deti v hmotnej núdzi).
Žiaci v hmotnej núdzi musia vyplniť nové zápisné lístky!