Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 ( 2. september 2014 )

Dopravné ihrisko 1.B ( 15. október 2014 )

Deň zdravej výživy ( 16. október 2014 ) Fotogaléria

Čaruj s jeseňou v 1.B ( október 2014 )

Klzisko 1.B ( 24. október 2014 )

Úcta k starším ( 28. október 2014 )

Vystúpenie v Dome dôchodcov ( 28. október 2014 )

Plavecký výcvik 4.B ( október 2014 )

Návšteva Galérie Ľ. Fullu - 4.B ( október 2014 )

Výlet do Tatier ( 18.október 2014 )

Dopravné ihrisko - 3.C ( 28.október 2014 )

Tvorivé dielne v Lipt. múzeu - 4.B ( 13.november 2014 )

Katarínska diskotéka ( 14.november 2014 )

Veľký Choč ( 15.november 2014 )

Exkurzia Banská Bystrica ( 18.november 2014 )

Protidrogová konferencia ( 19.november 2014 )

Pasovanie prvákov ( 26.november 2014 )

Mikuláš pre našich žiakov ( 5.december 2014 )

Lyžiarsky kurz - 8.ročník ( január 2015 )

Karneval ( 5.február 2015 )

Prevencia šikanovania ( 13.február 2015 )

Pochovávanie basy ( 13.február 2015 )

Novinky počas jarných prázdnin ( február 2015 )

Póla radí deťom ( január - február 2015 ) Návšteva Mestskej televízie ( 5.február 2015 )

Papierové koráliky - tvorivé dielne v Lipt. múzeu ( 19.marec 2015 )

Zatmenie Slnka ( 20.marec 2015 )

Beseda - Kyberšikana ( 23.marec 2015 )

Zdobenie medovníkov 5.B ( 24.marec 2015 ) Meal Party ( 25.marec 2015 ) Vynášanie Moreny ( 27.marec 2015 )

Tabak a jeho účinky na ľudský organizmus ( 27.marec 2015 )

Noc s Andersenom ( 27. - 28.marec 2015 )

Deň učiteľov - ocenenie ( 30.marec 2015 )

Marec v I.B ( marec 2015 ) Návšteva Galérie Ľ. Fullu ( apríl 2015 )

Turistická vychádzka Malino Brdo ( 11.apríl 2015 )

Beseda s Petrom Karpinským ( 16.apríl 2015 )

Návšteva Trenčianskeho hradu ( 18.apríl 2015 )

Deň Zeme - Čistenie lesov ( 22.apríl 2015 )

Sadenie stromčekov ( 23.apríl 2015 )

Exkurzia do NRSR Bratislava ( 30.apríl 2015 )

Prezentácia projektov pre rodičov 1.B ( 30.apríl 2015)

Deň otvorených dverí v HZZ ( 4.apríl - 6.apríl 2015 )

Výlet na Vlkolínec ( 7.máj 2015 )

Návšteva Mondi SCP - Deň zmeny ( 20.máj 2015 )

ATLANTIS 2015 ( 26.máj 2015 )

Prezentácia ročníkových prác 3.C ( 31.máj 2015 )

Do práce na bicykli ( máj 2015 )

Športové dopoludnia ( máj - jún 2015 )

Beseda s lesníkom ( jún 2015 )

Relaxačno - poznávací zájazd do Grécka ( jún 2015 )

Škola v prírode Jasenie ( jún 2015 )

Školský výlet Košice 0.ročník a 2.D ( jún 2015 )

Školský výlet chata 9.B ( 20.jún 2015 )

Školský výlet Štrbské pleso 6.C a 7.C ( 22.jún 2015 )

Rozlúčka deviatakov 2014/2015 ( 24.jún 2015 )

Školský výlet chata 9.C ( 25. - 26. jún 2015 )

Dejepisná exkurzia Osvienčim ( 29.jún 2015 )

Prezentácia ročníkových prác 3.B ( jún 2015 )

Škola v prírode 3.B a 3.C ( jún 2015 )

Gulášovica s 3.B ( jún 2015 )