Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016   ( 2. september 2015 )

Výlet na Habakuky 2.ročník    ( 11. september 2015 )

Bodka za letom pri guláši v Čutkovskej doline   ( 18. september 2015 )

Triedy 4.B a 4.C na farme   ( 18. september 2015 )

Noc výskumníkov    ( 25. september 2015 )

Deň otvorených dverí    ( 26. september 2015 )

Stretnutie s Danielom Hevierom    ( 29. september 2015 )

Piňata v 3.ročníku    ( 2. október 2015 )

Dopravné ihrisko 4.B    ( október 2015 )

Výstava Titanic 6.ročník    ( 7. október 2015 )

Literárna exkurzia 8.ročník    ( 16. október 2015 )

Prírodovedná exkurzia Bratislava 5.ročník    ( 20. - 21. október 2015 )

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera    ( 26. október 2015 )

Mesiac úcty k starším - Návšteva DD Trojlístok    ( 27. október 2015 )

Výstava Titanic 7.C a 8.C    ( 28. október 2015 )

Zdravá výživa a stomatohygiena 1.ročník    ( 28. október 2015 )

Plavecký výcvik 4.ročník    ( september -  október 2015 )

Vyučovanie 4.A v Galérii Ľ. Fullu    ( 6. november 2015 )

Protidrogová konferencia 2015    ( 10.november 2015 )

Trieda v 4.C v kine    ( 13.november 2015 )

Halloween 2015    ( 16.november 2015 )

Prednáška s príslušníčkou Policajného zboru Ing. Tkáčovou   ( 24.november 2015 )

Pasovanie prvákov   ( 24.november 2015 )

Zacvičme si s Mikulášom   ( december 2015 )

Červené stužky   ( 1.december 2015 )

Prevencia internetového šikanovania na ZŠ   ( 7.december 2015 )

Interview žiakov 4.B s Ladislavom Hrušovským   ( december 2015 )

Vyháňanie zlých duchov na Luciu   ( december 2015 )

Póla radí deťom   ( december 2015 )

Vianočný muzikál   ( 21.december 2015 )

Beseda - Hrozba mobilov   ( 22.december 2015 )

Trieda 2.B v Hopilande   ( január 2016 )

Ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku   ( január 2016 )

4.B v Galérii Ľ. Fullu   ( 28.januára 2016 )

Karneval 2016   ( 4.február 2016 )

Valentín na škole   ( február 2016 )

Návšteva z Číny v 3.C   ( 19.február 2016 )

Exkurzia Mondi SCP   ( 23.február 2016 )

"Čítanie s Mrkvičkom"   ( 11.marec 2016 )

Beseda so spisovateľkou   ( 10.marec 2016 )

Trieda 2.B v múzeu   ( 16.marec 2016 )

Beseda s lesníkom   ( 16.marec 2016 )

Rozhodni sa správne   ( marec 2016 )

Lyžiarsky kurz 7.ročník   ( 18.marec 2016 )

Vynášanie Moreny   ( 18.marec 2016 )

Výtvarná súťaž - Deň vody   ( 21.marec 2016 )

Školenie mladých zdravotníkov   ( 7. apríl 2016 )

Exkurzia do Národnej rady SR   ( 15. apríl 2016 )

Prevencia internetového šikanovania   ( 19. apríl 2016 )

Celoslovenská literárna súťaž Dieťa medzi paragrafmi   ( 19. apríl 2016 )

Tehlička pre Sýriu   ( marec - apríl 2016 )

Deň Zeme 2016   ( 22.apríl 2016 )

Stavanie mája 2016   ( 29.apríl 2016 )

Exkurzia do Planetária - 4.ročník   ( 3.máj 2016 )

Knižná šifra   ( apríl - máj 2016 )

Návšteva filmového a dabingového štúdia triedou 4.B   ( 31.máj 2016 )

Školský výlet - triedy 5.A a 5.B   ( 31.máj 2016 )

Športovo - poznávací pobyt v Taliansku   ( 14. - 23. jún 2016 )