PochybaOktóber je mesiac, pre ktorý je typické zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb a posledných teplých lúčov slniečka. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Aj naši žiaci sa pod vedením pani učiteliek A. Gibasovej a V. Oravcovej rozhodli spríjemniť deň ľuďom v Centre sociálnych služieb ViaVitae v Ružomberku. Vzdali tak úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Krátkym kultúrnym predstavením sme im chceli vyjadriť našu úctu a úprimné poďakovanie za ich prácu, cenné rady, slová povzbudenia a pomoc pri výchove. Ďakujeme aj pánovi fujaristovi Laukovi, ktorý v našom programe vystúpil. Sme radi, že sme seniorom mohli vyčariť úsmev na tvári.

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“