LakotaV piatok 18.11. 2016 sa žiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili na besede s pracovníkom Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, entomológom Jánom Lakotom.
Ten im veľmi pútavou a pestrou prednáškou spojenou s prezentáciou priblížil zaujímavosti z ríše hmyzu.