policajtiDnešné deti málo využívajú železničnú dopravu. O to viac je dôležité upozorniť ich nielen na výhody tejto dopravy, ale aj na riziká, ktoré ich ohrozujú pri porušovaní bezpečnostných pravidiel. Prednáška s príslušníčkou Policajného zboru s pani Ing. Tkáčovou upozornila našich tretiakov práve na tieto nebezpečenstvá. Cez krátky kreslený film sa žiaci oboznámili so smutnými životnými príbehmi detí, ktoré prišli o život na železničnej trati počas sprejovania vagónov, hier na koľajniciach pri elektrických stožiaroch či pri prechádzaní koľajníc mimo železničného priecestia. Prednáška dňa 25. 11. 2016 bola jednou zo sérií aktivít, ktoré naša škola organizuje v rámci rôznej prevencie negatívnych javov a tak pripravuje našich žiakov na bezpečný a plnohodnotný život.