Šaliansky MaťkoVo štvrtok 15.12.2016 sa tak ako každý rok, stretli žiaci I. stupňa v súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko.

Svoje ukážky predniesli veľmi pekným a kultivovaným prejavom, za čo im všetkým patrí pochvala.

Víťazi sú však vždy len traja.

 

Tento rok si ocenenia odniesli:
Chiara Fajinová z 3.C za 3. miesto,
Alex Brestovský z 3. B za 2. miesto,
Veronika Rembovská z 3.C za 1. miesto.
Gratulujeme!