Póla radí deťomV mesiaci december sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili cyklických besied s témami bezpečnosť na cestách, nebezpečenstvo závislostí, šikanovanie na školách, tiesňové čísla.


Deti pracovali s pracovným zošitom s názvom Póla radí deťom s tematicky zameranými úlohami.
Besedy viedla Ing. G. Tkáčová, zamestnankyňa PZ v Ružomberku