Čitateľský maratónDňa 13.12.2016 sa v predvianočnej atmosfére na našej škole uskutočnil pod vedením pani učiteliek Mgr. Svrčanovej a Mgr. Dittrychovej „Vianočný čitateľský maratón“.

Žiaci II. stupňa čítali zaujímavé články z oblasti geografie, fyziky, biológie a chémie. Mladší žiaci z I. stupňa čítali veselé rozprávkové príbehy a príbehy z reálneho života.
Čitateľský maratón odštartovali druhé a piate ročníky o 8.00 hod v školskej čitárni a školskej knižnici. Neprerušene čítali postupne ďalšie ročníky až do 14.hodiny. Na I. stupni paralelne s čítaním vybraných žiakov maratónu, sa čítalo aj v každej triede. O prečítaných textoch sa žiaci potom mohli porozprávať aj v rámci triedy. Prvé ročníky sa maratónu zúčastnili ako aktívny poslucháči rozprávok, ktoré im čítali p. učiteľky.
Každý účastník maratónu dostal za prečítaný text „ Účastnícky list“, ktorý mu bude pripomínať dôležitosť a potrebu čítania.
Vianočný čitateľský maratón trval 6 hodín a zapojilo sa do neho 108 žiakov našej školy. Ďakujeme pedagógom, ktorí pomohli pri organizácii a zúčastneným žiakom.
Mgr.Svrčanová , Mgr.Dittrychová