AJ olympiádaKaždoročne na našej škole prebieha olympiáda v Anglickom jazyku. Každý rok v nej súťažia tí najlepší „speakeri“.

Aj tento rok sa zapojilo veľké množstvo žiakov. S radosťou vám predstavujeme výhercov školského roka 2016/2017.
Congratulations!

 

 

Kategória 1A:
1. miesto: Esteves Alicia
2. miesto: Nižňanský Adam
3. miesto: Osadský Oskár

Kategória 1B:
1. miesto: Samuel Gibas 8.A
2. miesto: Michal Daniel 8.C
3. miesto: Tamara Kenederová 8.A, Herdeľová Laura 9.C