Noc s knihou

Piatok 24. marca 2017 pre približne 90 žiakov 2. stupňa našej školy nebol len obyčajným začiatkom víkendu. Tento večer i celá noc patrila totiž čitateľom a strávili ju spoločne v priestoroch školy.
Večer sa všetci spoločne stretli v telocvični a dostali inštrukcie k práci v tvorivých dielňach. Žiaci boli rozdelení do ôsmich skupín podľa ročníkov a tried. Najprv všetci čítali rozprávky Pavla Dobšinského a podľa zadania každá skupina pretvorila jednu z jeho rozprávok na divadelnú hru.
Piataci predviedli klasickú podobu rozprávok, šiestaci ich pretvorili do súčasnej podoby, siedmaci vytvorili detektívku či muzikál a vrcholom večera boli ôsmaci, ktorí si Dobšinského rozprávky pretransformovali do podoby sci-fi a hororu.
Po tmavých chodbách školy sa všetci presúvali z triedy do triedy a sledovali úžasné herecké výkony, kostýmy, scény, hudbu, dokonca choreografie. Na záver boli vyhodnotené najlepšie spracovania divadelných hier i najlepší herecký výkon a tí najlepší si odniesli domov „zlatého Paľka“ – sošku Pavla Dobšinského ako nepopierateľný dôkaz ich šikovnosti a talentu.
Po týchto dojmoch sa veľmi ťažko zaspávalo, preto ráno všetci odchádzali nevyspatí, zato spokojní a plný nezabudnuteľných zážitkov.