Deň vodyV stredu 22. marca 2017 zorganizoval Žiacky parlament výtvarnú súťaž, ktorou si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň vody. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa ZŠ. Pracovali v skupinách po 3-4 žiakoch. Všetky práce boli nápadité, originálne a jedinečné. Žiakom patrí veľká pochvala za súdržnosť, spoluprácu a kreativitu. Práce sú vystavené na chodbách školy, kde si ich môžu pozrieť aj ostatní žiaci.

Vyhodnotenie:
1. miesto: 2.B
2. miesto: 4.C
3. miesto: 1.B