ŠK bio olympiáda„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody

má každý rok nové, nádherné vydanie."
V marci sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie D určenej pre žiakov 6. a 7. ročníka.

 

 

Na školskom kole sa zúčastnilo dvanásť najlepších mladých biológov z našej školy, všetci boli úspešní riešitelia. Výborne sa popasovali s praktickými úlohami a preukázali aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách biológie. Na prvom mieste sa umiestnila Soňa Florková zo 6.B triedy, na druhom mieste skončila Mária Sorentíny zo 6.C triedy a na treťom mieste skončili Martin Kendera zo 6.B a Mikuláš Pura zo 6.C. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov okresnom kole, na ktorom budú našu školu reprezentovať 25. apríla.
Držíme im palce.