MorenaNáš detský folklórny súbor Konôpka pod vedením pani učiteľky Gibasovej vystúpil s programom „Vynášanie Moreny“. Divácku kulisu tvorili najmä žiaci 1. stupňa. V asi 20 minútovom pásme sme mohli vidieť tradičné tance a piesne pri príležitosti vítania jari. Zapálená Morena skončila v rieke Revúca. Pri vystúpení pomáhala aj pani učiteľka Kelčíková so speváčkami zo 6. ročníka. Ďakujeme za krásny zážitok.