noc v školeV piatok 28.4. 2017 sa rozhodlo 140 žiakov a 11 učiteliek našej školy prežiť zvláštnu noc v škole.
Dobre naladení a pripravení sme sa vrhli do súťaží a úloh podporujúcich čitateľské schopnosti a vzťah ku knihám. Riešenie literárnych hádaniek a úloh, tvorivé písanie a čítanie kníh bolo sprevádzané dobrou náladou a zvedavosťou. Veríme, že aj táto trochu netradičná akcia vzbudila v našich deťoch chuť čítať a ochotu prijať knihu ako súčasť života vzdelaného človeka.
Tešíme sa o rok!