1.A prezentácieV stredu 14. júna 2017 popoludní žiaci 1. A triedy predstavili svoje skupinové práce, ktoré vytvárali počas vyučovania z tém PRVOUKY druhého polroka: VODA, ŽIVÁ a NEŽIVÁ PRÍRODA, ŽIVOČÍCHY, KVETY a STROMY. Všetci výborne zvládli verejnú prezentáciu svojich schopností pred rodičmi, súrodencami, či starými rodičmi. Prezentácie dotvárali malým divadelným predstavením, ľudovým tancom, piesňami, básňami a darčekom venovaný mamičkám a oteckom, či starým rodičom. Na záver sa spolu porozprávali pri občerstvení.
Boli ste super moji milí žiaci! Vaša pani učiteľka Ľuboslava.