Scrabble NJDňa 20 a 22. júna 2017 sa na našej škole pod vedením Mgr. Kataríny Vataj uskutočnila olympiáda v Scrabble v nemeckom jazyku. Deti si pri hre precvičili nemeckú slovnú zásobu a ponamáhali svoje mozgy.
Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov zo 7. – 9. ročníka. Zvíťazila Viktória Albrechtová (8. C), Natália Nováková (8. B) obsadila pekné 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Karin Mačniaková (7. A). Všetkým žiakom srdečne gratulujeme.