Bábkové divadlo 1.B 1.CKaždý z nás má určite želanie, po ktorom veľmi túži a želá si, aby sa mu splnilo. Hovorí sa, že ak po niečom veľmi túžiš a vlastným úsilím sa o to kúsok pričiníš splní sa ti to. A toto sa stalo aj chlapcovi Ferkovi, ktorý dostal od rozprávkového starčeka v parku zázračnú baterku. Ak s ňou na niečo posvieti, v tej chvíli to ožije...
Takto začalo Ferkove veľké dobrodružstvo, ktoré sa žiakom veľmi páčilo a istotne každému z nich napadla myšlienka, čo by oživili, keby takú zázračnú baterku mali. A čo by ste oživili vy?