BobáňovciDňa 28. 6. 2017 sme na našej škole privítali milú návštevu z Terchovej – p. Miloša Bobáňa a jeho hudobníkov z detského folklórneho súboru Terchovček, ktorí nám prišli predviesť svoje majstrovské umenie.
Vystúpenie, ktoré bolo určené hlavne pre žiakov 1. stupňa, bolo plné melódií, spevu aj tanca. Žiaci sa mohli oboznámiť s hrou na heligónke, husličkách, mohli si spoločne zanôtiť známe piesne. Spestrením boli i ukážky známych populárnych piesní zahraných na heligónke. Vystupujúci si právom zaslúžili burácajúci potlesk, pretože ich výkony sú naozaj famózne. Ako povedal na záver koncertu p. M. Bobáň, dúfame, že aj medzi našimi najmenšími sa nájdu podobné hudobné talenty, ktoré budú šíriť dobré meno liptovského folklóru.