Školské akcie škol. rok 2016/2017

AJ olympiádaKaždoročne na našej škole prebieha olympiáda v Anglickom jazyku. Každý rok v nej súťažia tí najlepší „speakeri“.

Mini basket showVo štvrtok 15. 12. 2016 sa v športovej hale Koniareň konalo finále Minibasketshow 2016, na ktoré sa prebojovali aj naši žiaci.

ŠK skok do výškyDňa 6.12.2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž v skoku do výšky. Do súťaže sa prihlásilo 63 žiakov a žiačok II. stupňa.

Čitateľský maratónDňa 13.12.2016 sa v predvianočnej atmosfére na našej škole uskutočnil pod vedením pani učiteliek Mgr. Svrčanovej a Mgr. Dittrychovej „Vianočný čitateľský maratón“.

Póla radí deťomV mesiaci december sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili cyklických besied s témami bezpečnosť na cestách, nebezpečenstvo závislostí, šikanovanie na školách, tiesňové čísla.

Šaliansky MaťkoVo štvrtok 15.12.2016 sa tak ako každý rok, stretli žiaci I. stupňa v súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko.