Školské akcie škol. rok 2016/2017

Bábkové divadlo 1.B 1.CKaždý z nás má určite želanie, po ktorom veľmi túži a želá si, aby sa mu splnilo.

1.B prezentácieVo štvrtok 22.6.2017 mali žiaci 1. B vzácnu návštevu, mohli si do školy priniesť svojich zvieracích kamarátov.

Scrabble NJDňa 20 a 22. júna 2017 sa na našej škole pod vedením Mgr. Kataríny Vataj uskutočnila olympiáda v Scrabble v nemeckom jazyku.

1.A prezentácieV stredu 14. júna 2017 popoludní žiaci 1. A triedy predstavili svoje skupinové práce, ktoré vytvárali počas vyučovania z tém PRVOUKY druhého polroka: VODA, ŽIVÁ a NEŽIVÁ PRÍRODA, ŽIVOČÍCHY, KVETY a STROMY.

Výstava papieraTrieda I. C sa vo štvrtok 23.06. zúčastnila výstavy Papier nielen každodenný, kde boli vystavené práce študentov Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku.

Prezentácia projektovŽiaci I.C triedy sa v stredu 21.06. preniesli do ríše zvierat. Spoločne predstavili nielen rodičom, ale aj súrodencom, či iným rodinným príslušníkom svoje projekty na tému: ZVIERATÁ.