Školské akcie škol. rok 2016/2017

P9054165 1Dňa 5.septembra 2016 sme otvorili nový školský rok 2016/2017. V školskej jedálni sme privítali rodičov a ich deti, ktorí sa u nás zapísali do 0. a 1. ročníka.