Školské akcie škol. rok 2017/2018

ŠvP Chata KollárováII. B, II. C, III. A a III. C sa v dňoch 18. - 22. 06. 2018 zúčastnili školy v prírode v Ostrom Grúni.

Chorvátsko 2018Aj v tomto školskom roku sme navštívili naše „slovenské more“ v Chorvátsku.

ŠvP 4Štvrtácka partia sa rozlúčila so školským rokom aj prvým stupňom ako sa patrí.

Opekačka 2. CV sobotu 16. 06. 2018 sa trieda II. C rozhodla prežiť spoločný deň v Čutkovskej doline.

Prezentácia 2. CV stredu 13. 06. si žiaci II. C pripravili pre rodičov a pozvaných hostí záverečné vystúpenie a prezentáciu prác k téme: Rastliny.