Rozhodni sa spravneOkresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, spolu s Mondi SCP s.r.o., už niekoľko rokov realizuje projekt Rozhodneš sa správne?


Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu s cieľom odradiť deti od prvého ochutnania návykových látok. V rámci protidrogovej prevencie sa ho aj v tomto školskom roku zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Prezreli si aj celu dočasného zadržania.
Veríme, že sa aj vďaka takýmto aktivitám raz naozaj rozhodnú správne.