Hviezdoslavov KubinDňa 13. 03. 2018 si žiaci prvej kategórie prednesu poézie a prózy zmerali svoje sily v školskom kole.

V tento deň sa stretlo 33 recitátorov, z toho 9 v kategórii próza. Odborná porota sa nakoniec rozhodla, že do okresného kola nás pôjdu reprezentovať Chiara Fajinová zo 4. C za poéziu a Alex Brestovský zo 4. B v kategórii próza.
Všetkým výhercom aj zúčastneným ďakujeme, gratulujeme a tešíme sa na budúci rok.