Školský rok  2015/2016

Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

English Primary Marathon 2015

Všetkovedko 2015

Technická olympiáda - okres Liptov 2015

Súťaž v recitovaní nemeckej poézie

Súťaž - Odmietni drogu a váž si svoj život

Súťaž - Červené stužky

Vianočná hala

Ružomberská vianočná latka

Vianočný futbalový turnaj

Dejepisná olympiáda

Šaliansky Maťko - školské kolo

Okresné kolo Biologickej olympiády

Turnaj vo Vybíjanej

Okresné kolo Geografickej olympiády

Volejbal žiačok ZŠ - Kvalifikácia do OK

Volejbal žiačok ZŠ - Okresné kolo

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

Medzinárodný projekt - Európa v škole

Kvíz o ľudových rozprávkach

Matematický klokan

Veľkonočný futbalový turnaj

Hviezdoslavov Kubín - I.stupeň

Hviezdoslavov Kubín - II.stupeň

Postup na M - SR v basketbale dievčat

Výtvarná súťaž - Deň vody 

Školské kolo Biologickej olympiády kategória D

Carrols Wonderland 2016 

Gymnastický štvorboj 2016 

Štúrov Zvolen 2016

Básničkovo

Gymnastický štvorboj 2016 - krajské kolo

Slávik Slovenska - okresné kolo

Výtvarná súťaž ku dňu hasičov

Liptovská Kinderiáda 2016

Gymnastický štvorboj 2016 - Majstrovstvá Slovenska

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória D

Fyzikálna olympiáda kategória G - Archimediáda

Chlapčenský florbalový turnaj tretiakov

Scrabble v nemeckom jazyku

Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Beh olympijského ohňa

 

http://www.ubytovanie.e-kysuce.sk/images/stories/biro/chata_biro_m.jpg http://www.ubytovanie.e-kysuce.sk/images/stories/biro/226.jpg