1. Systematicky sa pripravuj na Testovanie 9 z MAT a SJL (http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9)
  2. Urob si test záujmov (https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/poradenske-hry, www.povolania.eu)
  3. Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz, https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/zamestnania-pod-lupou-videa).
  4. Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svs.edu.sk , rýchle odkazy: PROFORIENT → Naplnenosť, zoznamy, štatistiky).
  5. Sleduj informácie na nástenke výchovného poradcu a na stránke našej školy o voľbe strednej školy.
  6. Prezri si stránku informačného centra mladých (www.icm.sk ).
  7. Zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybranej SŠ.
  8. Prezri si stránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk – menu Služby zamestnanosti , zaregistruj sa na stránke www.istp.sk sekcia žiak/študent)
  9. Ak máš nejaký problém týkajúci sa voľby strednej školy, využi konzultačné hodiny výchovnej poradkyne.
  10. Pri voľbe SŠ sa rozhodni správne, lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti.