Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

                          Výmena krytiny strechy na veľkej telocvični

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

     Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá pri osobnej obhliadke miesta výkonu práce - obhliadka nutná.

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 24. 02. 2021

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

3. Dátum zverejnenia výzvy: 08. 02. 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

                          „Výmena športovej podlahy v malej telocvični

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

     Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá pri osobnej obhliadke miesta výkonu práce - obhliadka nutná.

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 24. 02. 2021

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

3. Dátum zverejnenia výzvy: 08. 02. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

                           „Výmena okien a zárubní dverí v 3 triedach“

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

     Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá pri osobnej obhliadke miesta výkonu práce - obhliadka nutná.

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 02. 07. 2021

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

3. Dátum zverejnenia výzvy: 15. 06. 2021