Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

 

                                                                     „Maľovanie stien, soklov a zárubní“

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

   Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

   Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

   Číslo telefónu: 044/4320192, begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_sk 0903945159

 

 

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 02. 08. 2013

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

 

 

3. Dátum zverejnenia výzvy: 22. 07. 2013