Výberové konanie na opravu podlahy v 2.B triede pre ZŠ Zarevúca Ružomberok. Výzva na

 

zasielanie ponúk na opravu podlahy v 2.B triede. V Ružomberku 01.12.2008

 

Základná škola Zarevúca v Ružomberku týmto vyhlasuje výberové konanie na opravu podlahy

 

v 2.B triede.

 

Ponuky je potrebné zaslať do 05.12.2008 na adresu:

 
Mgr. Michal Lazár
 
ZŠ Zarevúca 18
 
034 01 Ružomberok