Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie opravy:

 

„Rekonštrukcia – oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni Základnej školy Zarevúca, Ružomberok“

 

1. Identifikácia obstarávateľa

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

   Adresa: Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Kontaktná osoba: Mgr. Ján Lubelec, projektový manažér

   Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159, 0918156975

 

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 24. 05. 2010

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

 

3. Dátum zverejnenia výzvy: 22. 04. 2010