Na základe Smernice č. 2/2013 pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou niľšou ako podlimitné zákazky postupuje škola pri nákupe potravín s predpokladanou hodnotou do 40 000 EUR priamym zadaním tak, aby vynaloľené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene.

Od 07. 01. 2014 budú uzavreté zmluvy s týmito dodávateµmi potravín pre školskú jedáleň:

·    INMÉDIA s.r.o., Nám SNP 11, Zvolen - mlieko, mliečne výrobky, tuky, vajcia, múka, cestoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, lekváre, sirupy, strukoviny, cukor, kávoviny, čaj, čokolády a sušienky, med, puding, koreniny, mrazené mäso a zelenina.

·   NORDFOOD s.r.o., Štiavnická cesta 5427, Ruľomberok - mlieko, mliečne výrobky, tuky, vajcia, múka, cestoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, lekváre, sirupy, strukoviny, cukor, kávoviny, čaj, čokolády a sušienky, med, puding, koreniny.

·      BIDVEST SLOVAKIA s.r.o., Pieš»anská 2321/71, Nové Mesto n/Váhom - mrazené mäso a zelenina.

·      CHRIEN s.r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen - mrazené mäso a zelenina.

·      HYDINA HOLDING s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - vajcia.

·      OVOCENTRUM s.r.o., Hlavná stanica 1, Ruľomberok - čerstvá zelenina, ovocie, zemiaky.

·      TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s., Nad tra»ou 26, Keľmarok - školské mlieko.

·      TATIANA MECKOVÁ - DUO, Ą. Štúra 2047/21, Dolný Kubín - sirupy, čokolády, sušienky.

·      ASTERA s.r.o., Stromová 5, Trenčín - čaje, kompóty, cestoviny.

·      ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov - mlieko, mliečne výrobky, tuky, múka, cestoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, lekváre, sirupy, strukoviny, cukor, kávoviny, čaj, čokolády a sušienky, med, puding, koreniny.

·      POLIAK ŠTEFAN, č. 703, Liptovská Lúľna - čerstvé mäso, výrobky z mäsa.

·      FRUCTOP, s.r.o., č. 144, Ostratice - ovocie, ovocná š»ava.

·      MARGALOVÁ Margita, Malé Kosihy 10, Salka - nápoje.

·      ONDRUŠ JÁN, J. Jesenského 9/14, Prievidza - sirupy, kávoviny, čaj, čokolády a sušienky, koreniny. 

·   CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - mlieko, mliečne výrobky, tuky, múka, cestoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, lekváre, sirupy, strukoviny, cukor, kávoviny, čaj, čokolády a sušienky, med, puding, koreniny.

·       SALIM SK, s.r.o., Osloboditeľov 1, Turany - mrazený a potravinársky tovar.

·     Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lipek k.s., 034 01 Liptovský Mikuláš - chlieb, pečivo.

 

 

Dátum zverejnenia: 20. 12. 2013