ZŠ Zarevúca Ružomberok v súlade so Zákonomč.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ( zákazka

 

s nízkou hodnotou ) vyhlasuje verejnú súťaž na dodanie počítačov.

 

Bližšie informácie na tel.čísle 044 4329 134 alebo na internetovej stránke školy www.zszarevuca.sk.

 

Ponuky doručte osobne alebo poštou na adresu školy v zalepených obálkach s označením

                                      

                                         

                                         " Súťaž - počítače "

                                               

                                                 do 30.10.2009 do 14.00 hod.

 

 

Pozn.:

 

Ponuka musí obsahovať cenu s DPH amusia byť strikne dodržané parametre požadovaného tovaru:

 

Potrebné doložiť: 

 

 - doklad o oprávení podnikať / výpis z obchodného registra /  - kópia

 

 - cenová ponuka

 

 - návrh zmluvy  

 

 

Minimálne požiadavky: 

 

PC - 10 ks:

Značkové počítače

 

Core 2 Duo E7300 (W) 2.66 GHz (65W) RAM 4 GB* (2 x 2 GB) HDD 500 GB SATA 3G (3.0 Gb/sec)

motherboard, VGA Radeon HD4350 512 MB DDR2 memory HDMI, VGA, single-link DVI ,

High Definition 5.1 audio, LAN10/100/1000, Card reader 12 in 1, DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS,

Windows XP Profesional SK, MONITOR 22" DVI , Web kamera GENIUS e-Messenger, 

Sluchátka s mik.Genius HS-04S volume control.


 

 

Notebook - 2 ks

 

Notebook  T5870 (2,0G) 15,4" WXGA ATI 4GB 250GB DVDRW WL BT Cam VB SK/XP Pro

 

 

Software - 12 ks

 

Microsoft Office 2007 OEM Basic W32 slovenské, Soft NERO 8 Ultra Edition, Soft NOD32

OEM + 1 ročný update, softvér potrebný pre pc zostavy a učiteľské notebooky.      

 

 

 

                                                         

Musia byť striktne dodržané minimálne požiadavky !!!

 

 

                                Zákazku nie je možné rozdeliť !!!