Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

„Dodávka a montáž konvektomatu do školskej kuchyne“

  1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

    Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá na požiadanie.

  1. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou, mailom alebo osobne

   Termín ponúk:  do 10. 08. 2018

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

3. Dátum zverejnenia výzvy: 24. 07. 2018