Výberové konanie na dodávku a montáž šikmej schodiskovej plošiny pre ZŠ Zarevúca Ružomberok.Výzva na zasielanie ponúk na dodávku a montáž šikmej schodiskovej plošiny. Ružomberok 28.10.2008

Základná škola Zarevúca v Ružomberku týmto vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž šikmej schodiskovej plošiny, za účelom prepravy imobilných žiakov z prízemia na prvé podlažie. Dodávku a montáž šikmej schodiskovej plošiny je potrebné zrealizovať v mesiacoch november – december na ZŠ Zarevúca, ul. Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok. Ponuky je potrebné zaslať do 3.11.2008 na adresu:

 

Mgr. Michal Lazár

ZŠ Zarevúca 18
 
034 01 Ružomberok