KAŽDÝ INÝ - VŠETCI ROVNÍ: ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI PRE VŠETKÝCH

 

     Tak znie motto 54. ročníka medzinárodného projektu (súťaže) Európa v škole, organizovaného v 36 krajínách Európy pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho kultúrneho fondu a MŠ SR.

     Do projektu sa môžu každoročne zapojiť všetky typy a stupne základnýfch, sstredných škôl a školských zariadení. Základným poslaním a cieľom projektu všetkých účastníckych krajín EÚ je podporovať európske vedomie medzi žiakmi a študentmi, rovnako ako medzi učeteľmi, posilňovať európsku dimenziu vo výchove a vzdelávaní. Táto myšlienka oslovila aj Základnú čkolu na Zarevúcej 18 v Ružomberku, ktorá dosiahla prvýkrát v histórii školy mimoriadny úspech v rámci Slovenska a tým reprezentovala a zviditeľnila aj mesto.

     Žiaci pod vedením obetavých, kreatívnych učiteľov školy sa vyjadrovali k aktuálnym témam dneška a to prostredníctvom individuálnych a kolektívnych prác - literárnymi prejavmi, výtvarnými, multimediálnymi a umeleckými. Práca a vedenie žiakov k úspechu nebola záležitosťou jedného dňa či mesiaca. Príprava si vyžadovala kvantum hodín, trpezlivosti, obetavosti a otvorené srdce pre tvorivú činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno - vzdelávacím procesom.

     Podmienkou postupu súťažných prác do vyššieho kola je úspešnosť v nižšom kole. V našom prípade ide o 11 víťazných prác v okresnom kole, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Organizátorom okresného kola a zároveň koordinátorom projektu bolo Centrum voľného času Elán v Ružomberku.

     V celoslovenskom kole súťažilo 2486 prác. Z obrovskej konkurencie v rámci Slovenska sa naša škola nachádza na listine víťazov 4x.

 

Ceny Slovenského výboru Európa v škole získali v kategórii Kolektívne práce - plošné a priestorové:

Kolektív žiakov 4.B triedy pod názvom: Zo srdca si želám..., pod vedením p.uč. Mgr. Vartíkovej.

 

V kategórii /13. - 15. roční/ - práce v slovenskom jazyku - próza:

Simona Dančišinová a Alexandra Fornálová /8.B tr./ -Bájka o medveďovi a líšk, pod vedením p.uč. Mgr. Králikovej.

 

V kategórii Multimediálne projekty - kolektívne:

II. stupeň ZŠ Zarevúca: Cesta Európskou úniou /interný projekt školy/, pod vedením zástupkyne RŠ Mgr. Kubasovej a hlavnej autorky projektu PhDr. Kramárovej a kolektívna multimediálna práca chlapcov: Romana Oravca, Martina Mäsiara, Tomáša Golského, Lukáša Plávku /7.D tr./ - Hrdíme sa naším, rešpektujeme iné - test, pod vedením p.uč. Mgr. Dutkovej.

 
 

     Vedenie školy vyjadruje úprimnú radosť z úspechu, srdečné blahoželanie a poďakovanie všetkým zainteresovaným aj napriek tomu, že víťazi si nemôžu osobne prevziať ceny, pretože Štátny pedagogický ústav v Bratislave má krátený rozpočet a slávnostné vyhodnotenie, ktoré malo byť spojené so slávnostným ceremoniálom odovzdávania cien a vernisážou výstavy zúčastnených prác, sa žiaľ, nekoná.

 

Ukážku z fotodokumentácie tejto akcie si môžete pozrieť tu:

  • Európa v škole - okesné kolo 1
  • Európa v škole - okesné kolo 2
  • Projekt Vlkolínec
  • Zo srdca si želám