1.

Anglický jazyk

výpis prezentácií

2.

Biológia

výpis prezentácií

3.

Dejepis

 výpis prezentácií

4.

Prírodopis

 výpis prezentácií

5.

Fyzika

 výpis prezentácií

6.

Geografia

 výpis prezentácií

7.

Prírodoveda

 výpis prezentácií

8.

Chémia

 výpis prezentácií

 9.

Informatika

 výpis prezentácií

 10.Matematika

 výpis prezentácií

 11.Nemecký jazyk

 výpis prezentácií

 12.Prvouka

 výpis prezentácií

 13.Slovenský jazyk

 výpis prezentácií

 14.Vlastiveda

 výpis prezentácií

 15.Výtvarná výchova

 výpis prezentácií

 16.Zemepis

 výpis prezentácií