Zmluvy 2021

Por. číslo

           Názov firmy / Číslo zmluvy Cena s DPH Dátum zverejnenia
        1.  Alex Kubaš, Ružomberok / 01 15,00 €         18.01.2021
        2.  Javorka s.r.o., Ružomberok / 02           05.02.2021
        3.  Mondi SCP a.s., Ružomberok / 03 33,54 €         10.02.2021
        4.  Miroslava Murínová, Ružomberok / 04 15,00 €         24.02.2021
        5.  Marek Mičuda, Ružomberok / 05 15,00 €         24.02.2021
        6.  Ing. Katarína Mahútová, Ružomberok / 06 15,00 €         01.03.2021
        7.  Juraj Náhlovský, Ružomberok / 07 15,00 €         02.03.2021
        8.  Roman Hámor, Ružomberok / 08 15,00 €         04.03.2021
        9.  Ille s.r.o. Skalica / 09 85,73 €         11.03.2021
       10.  Milan Chlusta, Ružomberok / 10 15,00 €         15.03.2021
       11.  PharmDr. Andrea Hámorová, Ružomberok / 11 15,00 €         24.03.2021
       12.  Dominik Jeleník, Ružomberok / 12 15,00 €         25.03.2021
       13.  MUDr. Roman Jantoš, Podtureň / 13 15,00 €         29.03.2021
       14.  Rastislav Žihlavník, Ružomberok / 14 15,00 €         29.03.2021
       15.  Bc. Monika Fainová, Ružomberok / 15 15,00 €         07.04.2021
       16.  Ing. Jana Zvarová, Ružomberok / 16 15,00 €         15.04.2021

 

DODATOK Č. 1 K NÁJOMNÝM ZMLUVÁM NA ŠPORTOVÝ AREÁL