Zmluvy 2021

Por. číslo

           Názov firmy / Číslo zmluvy Cena s DPH Dátum zverejnenia
        1.  Alex Kubaš, Ružomberok / 01 15,00 €         18.01.2021
        2.  CZT s.r.o., Ružomberok /dodatok č. 10           03.02.2021
        3.  Javorka s.r.o., Ružomberok / 02           05.02.2021
        4.  Mondi SCP a.s., Ružomberok / 03 33,54 €         10.02.2021
        5.  Miroslava Murínová, Ružomberok / 04 15,00 €         24.02.2021
        6.  Marek Mičuda, Ružomberok / 05 15,00 €         24.02.2021
        7.  Ing. Katarína Mahútová, Ružomberok / 06 15,00 €         01.03.2021
        8.  Juraj Náhlovský, Ružomberok / 07 15,00 €         02.03.2021
        9.  Roman Hámor, Ružomberok / 08 15,00 €         04.03.2021
       10.  Ille s.r.o. Skalica / 09 85,73 €         11.03.2021
       11.  Milan Chlusta, Ružomberok / 10 15,00 €         15.03.2021
       12.  PharmDr. Andrea Hámorová, Ružomberok / 11 15,00 €         24.03.2021
       13.  Dominik Jeleník, Ružomberok / 12 15,00 €         25.03.2021
       14.  MUDr. Roman Jantoš, Podtureň / 13 15,00 €         29.03.2021
       15.  Rastislav Žihlavník, Ružomberok / 14 15,00 €         29.03.2021
       16.  Bc. Monika Fainová, Ružomberok / 15 15,00 €         07.04.2021
       17.  Ing. Jana Zvarová, Ružomberok / 16 15,00 €         15.04.2021
       18.  Ing. Štefan Chovan, Ružomberok / 17 100,00 €         22.04.2021
       19.  Anna Žilincová, Ružomberok / 18 15,00 €         27.04.2021
       20.  Ing. Samuel Vlček, Ružomberok / 19 15,00 €         28.04.2021
       21.  Martin Ferdinandy, Lipt. Štiavnica / 20 15,00 €         04.05.2021
       22.  Ing. Stanislav Síkel, Ružomberok / 21 15,00 €         04.05.2021
       23.  Vod. spoločnosť a.s., Ružomberok / 22 150,00 €         07.05.2021
       24.  Bc. Martin Muchanič, Ružomberok / 23 15,00 €         19.05.2021
       25.  Mgr. Martina Jakubíková, Ružomberok / 24 15,00 €         19.05.2021
       26.  Rebeka Krúpová, Komjatná / 25 15,00 €         24.05.2021
       27.  Marián Zelinka, Ružomberok / 26 15,00 €         28.05.2021
       28.  Šimon Tekeljak, Ružomberok / 27 15,00 €         04.06.2021
       29.  Nadácia KIA, Teplička nad Váhom / 28 9996,00 €         21.06.2021
       30.  Mária Štefančová, Ružomberok / 29 15,00 €         25.06.2021
       31.  Street Dance Academy s.r.o., Bratislava / 30 637,50 €         19.07.2021
       32.  Disig a.s. Bratislava / 31           19.07.2021
       33.  Vladimír Kulich, Ružomberok / 32 15,00 €         30.08.2021
       34.  Mgr. Ján Mudička, Ružomberok / 33 15,00 €         30.08.2021
       35.  Vladimír Hôrčík, Ružomberok / 34 15,00 €         02.09.2021
       36.  Bc. Matej Glemba, Ružomberok / 35 15,00 €         02.09.2021
       37.  Miroslav Kovalovský, Ružomberok / 36 15,00 €         03.09.2021
       38.  Ing. Matej Haluška, Ružomberok / 37 15,00 €         06.09.2021
       39.  Bc. Miloš Plaskúr, Ružomberok / 38 15,00 €         07.09.2021
       40.  Marta Fuljerová, Ružomberok / 39 15,00 €         08.09.2021
       41.  Bc. Lucia Lenďáková, Ružomberok / 40 15,00 €         13.09.2021
       42.  Andrej Baďo, Ružomberok / 41 15,00 €         13.09.2021
       43.  Zuzana Keyzlárová, Ružomberok / 42 15,00 €         14.09.2021
       44.  Samuel Dvorštiak, Ružomberok / 43 15,00 €         14.09.2021

 

DODATOK Č. 1 K NÁJOMNÝM ZMLUVÁM NA ŠPORTOVÝ AREÁL

DODATOK Č. 2 K NÁJOMNÝM ZMLUVÁM NA ŠPORTOVÝ AREÁL