Zmluvy 2021

Por. číslo

           Názov firmy / Číslo zmluvy Cena s DPH Dátum zverejnenia
        1.  Alex Kubaš, Ružomberok / 01 15,00 €         18.01.2021