Zmluvy 2021

Por. číslo

           Názov firmy / Číslo zmluvy Cena s DPH Dátum zverejnenia
        1.  Alex Kubaš, Ružomberok / 01 15,00 €         18.01.2021
        2.  Javorka s.r.o., Ružomberok / 02           05.02.2021
        3.  Mondi SCP a.s., Ružomberok / 03 33,54 €         10.02.2021
        4.  Miroslava Murínová, Ružomberok / 04 15,00 €         24.02.2021
        5.  Marek Mičuda, Ružomberok / 05 15,00 €         24.02.2021
        6.  Ing. Katarína Mahútová, Ružomberok / 06 15,00 €         01.03.2021
        7.  Juraj Náhlovský, Ružomberok / 07 15,00 €         02.03.2021
        8.  Roman Hámor, Ružomberok / 08 15,00 €         04.03.2021
        9.  Ille s.r.o. Skalica / 09 85,73 €         11.03.2021
       10.  Milan Chlusta, Ružomberok / 10 15,00 €         15.03.2021
       11.  PharmDr. Andrea Hámorová, Ružomberok / 11 15,00 €         24.03.2021
       12.  Dominik Jeleník, Ružomberok / 12 15,00 €         25.03.2021
       13.  MUDr. Roman Jantoš, Podtureň / 13 15,00 €         29.03.2021
       14.  Rastislav Žihlavník, Ružomberok / 14 15,00 €         29.03.2021
       15.  Bc. Monika Fainová, Ružomberok / 15 15,00 €         07.04.2021
       16.  Ing. Jana Zvarová, Ružomberok / 16 15,00 €         15.04.2021
       17.  Ing. Štefan Chovan, Ružomberok / 17 100,00 €         22.04.2021
       18.  Anna Žilincová, Ružomberok / 18 15,00 €         27.04.2021
       19.  Ing. Samuel Vlček, Ružomberok / 19 15,00 €         28.04.2021
       20.  Martin Ferdinandy, Lipt. Štiavnica / 20 15,00 €         04.05.2021
       21.  Ing. Stanislav Síkel, Ružomberok / 21 15,00 €         04.05.2021
       22.  Vod. spoločnosť a.s., Ružomberok / 22 150,00 €         07.05.2021
       23.  Bc. Martin Muchanič, Ružomberok / 23 15,00 €         19.05.2021
       24.  Mgr. Martina Jakubíková, Ružomberok / 24 15,00 €         19.05.2021
       25.  Rebeka Krúpová, Komjatná / 25 15,00 €         24.05.2021
       26.  Marián Zelinka, Ružomberok / 26 15,00 €         28.05.2021
       27.  Šimon Tekeljak, Ružomberok / 27 15,00 €         04.06.2021
       28.  Nadácia KIA, Teplička nad Váhom / 28 9996,00 €         21.06.2021
       29.  Mária Štefančová, Ružomberok / 29 15,00 €         25.06.2021
       30.  Street Dance Academy s.r.o., Bratislava / 30 637,50 €         19.07.2021

 

DODATOK Č. 1 K NÁJOMNÝM ZMLUVÁM NA ŠPORTOVÝ AREÁL